Przejdź do danych tabeliPrzejdź do menuPrzejdź do wyszukiwaniaWykaz skrótów
NUMER ZESPOŁU NAZWA ZESPOŁU DATY SKRAJNE OPIS ZESPOŁU NA SZUKAJWARCHIWACH.GOV.PL
35 / 175 / 0 Urząd Gubernialny Lubelski do Spraw Powinności Wojskowej [1833-1873]1874-1917 szukajwarchiwach.gov.pl
Displaying 1 - 2 of 2
Sygnatura Nazwa jednostki Daty skrajne Skany
35 / 175 / 0 / 1 / 860 [Lista imienna i spisy formularne zaciagowych z guberni podlaskiej [ … ] do wojska wydanych [ … ] 1841
Pobierz
35 / 175 / 0 / 1 / 861 Lista imienna spisowych z guberni podlaskiej o poborze roku [1842 ] na zaciąg wydanych 1842
Pobierz