Przejdź do danych tabeliPrzejdź do menuPrzejdź do wyszukiwaniaWykaz skrótów
NUMER ZESPOŁU NAZWA ZESPOŁU DATY SKRAJNE OPIS ZESPOŁU NA SZUKAJWARCHIWACH.GOV.PL
35 / 106 / 15 Akta parafii rzymskokatolickiej w Krasnobrodzie 1664-1943
Displaying 1 - 20 of 22
Sygnatura Nazwa jednostki Daty skrajne Skany
35 / 106 / 15 / 0 / 1 Copia fundationis Conventus Krasnobrodensis Ordinis praedicatorum - Sumariusz dokumentów 1664-1784
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 2 Liber connotationum de conventu Crasnobrodensi 1664-1753
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 4 Realności i prawa konwentu. Odpisy aktów fundacyjnych 1788-1837
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 5 Realności i prawa konwentu. Odpisy aktów fundacyjnych 1850
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 6 Korespondencja władzy duchownej i dowody dotyczące własności kościelnej 1850-1913
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 7 Reductio obligationum perpetuarum... ex indulto s. Sedis apostolicae facta 1818
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 8 Liber encyclinarum conventus crasnobrodensis ordinis praedicatorum 1771-1791
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 9 Inwentarz kościoła parafialnego i klasztoru i wszelakich funduszów 1819
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 10 Inwentarz kościoła parafialnego i klasztoru i wszelakich funduszów 1866
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 11 Inwentarz kościoła w Krasnobrodzie 1891
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 12 Inwentarz kościoła w Krasnobrodzie 1907
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 14 Spis aparatów kościelnych koniec XIX w.
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 15 Sprawozdanie o kościele i parafii koniec XIX w.
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 16 [Remont kościoła w Krasnobrodzie] 1906-1907
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 17 [Sprawy finansowe dotyczące remontów i budowli kościelnych] 1879-1909
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 18 Prijomo zdatownyj protokoł 1887, 1891
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 19 Protokoł uwiedienja w dołżnosti i uprawlenije prichodom... księdza Josifa Boguszewskawo 1907
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 20 Spisok siddenij w Krasnobrodskom rimsko - katoliczeskom prichodie 1902
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 21 Spisok licamprawosławnowo ispowiedanija -- wchodiaszczich w sostaw krasnobrodzkawo r. k. Prichoda 1887
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 22 Dokumenty ze spisku i spisok lic po potokskomu prawosławnomu prichodu podeżaniach obsażdienija semienarnoj komisji zamstskowo ujezda XIX-XX
Pobierz