Przejdź do danych tabeliPrzejdź do menuPrzejdź do wyszukiwaniaWykaz skrótów
Displaying 201 - 220 of 1518
Sygnatura Nazwa jednostki Daty skrajne Skany
35 / 106 / 0 / 10 / 16 Księga urodzonych 1750-1772
Pobierz
35 / 1649 / 0 / 2.2 / 17 Księga małżeństw 1932-1937
Pobierz
35 / 1926 / 0 / 2.3 / 17 Księga zgonów 1921-1934
Pobierz
35 / 2154 / 0 / 1 / 17 Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów 1824
Pobierz
35 / 2008 / 0 / 2.1 / 17 Księga urodzeń 1826-1842
Pobierz
35 / 2108 / 0 / 2.4 / 17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1827
Pobierz
35 / 1862 / 0 / 2.4 / 17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1918
Pobierz
35 / 1850 / 0 / 2.3 / 17 Księga zgonów 1911-1920
Pobierz
35 / 2564 / 0 / 1.1.1 / 17 Index inductae inscriptionum actorum terrestrium Grabovecensium annorum 1620 ad 1624. Inductae consignationis actorum n[umero] per generosum Paulum Skarbek Borowski confectus [Indeks do księgi ziemskiej grabowieckiej z serii zapisy i relacje, sygn. 16, 1620-1624] 1791-1792
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 17 [Sprawy finansowe dotyczące remontów i budowli kościelnych] 1879-1909
Pobierz
35 / 2592 / 0 / 1.3 / 17 Skorowidz do księgi zgonów 21 pułku ułanów z l. 1921-1939 1921-1939
Pobierz
35 / 71 / 0 / 1.1 / 17 Inwentarz wsi Lipy i innych wsi z terenu O[rdynacji] Z[amojskiej] 1639
Pobierz
35 / 106 / 0 / 10 / 17 Księga małżeństw 1753-1773
Pobierz
35 / 2154 / 0 / 1 / 18 Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów 1825
Pobierz
35 / 1627 / 0 / 1 / 18 Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów 1818
Pobierz
35 / 1599 / 0 / 1.12 / 18 Księga małżeństw 1928-1937
Pobierz
35 / 2008 / 0 / 2.1 / 18 Księga urodzeń 1826-1847
Pobierz
35 / 2108 / 0 / 2.4 / 18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1828
Pobierz
35 / 1850 / 0 / 2.3 / 18 Księga zgonów 1929-1924
Pobierz
35 / 2564 / 0 / 1.1.1 / 18 Index inductae inscriptionum actorum terrestrium Grabovecensium annorum 1624 ad 1629. Inductae consignationis actorum n[umer]o per generosum Felicianum Teleżyński confectus [Indeks do księgi ziemskiej grabowieckiej z serii zapisy i relacje, sygn. 17, 1624-1629] 1791-1792
Pobierz