Przejdź do danych tabeliPrzejdź do menuPrzejdź do wyszukiwaniaWykaz skrótów
Displaying 1 - 20 of 1527
Sygnatura Nazwa jednostki Daty skrajne Skany
35 / 1627 / 0 / 1 / 1 Księga urodzeń 1810-1811
Pobierz
35 / 2603 / 0 / 1.2 / 1 Księga małżeństw 1921-1935
Pobierz
35 / 2029 / 0 / / 1 Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów 1810-1811
Pobierz
35 / 2074 / 0 / 2.2 / 1 Księga małżeństw 1826-1848
Pobierz
35 / 2079 / 0 / 2.4 / 1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858
Pobierz
35 / 2085 / 0 / 2.4 / 1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871
Pobierz
35 / 2107 / 0 / 2.4 / 1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868
Pobierz
35 / 1726 / 0 / 2 / 1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871
Pobierz
35 / 2564 / 0 / 1.1.1 / 1 Index inductae inscriptionum relationum actorum terrestrium Grabovecensium annorum 1534 ad 1559. Inductae consignationis actorum n[umer]o per generosum Josephum Gumowski confectus [Indeks do księgi ziemskiej grabowieckiej z serii zapisy i relacje, sygn. 2, 1534-1559] 1791-1792
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 1 Copia fundationis Conventus Krasnobrodensis Ordinis praedicatorum - Sumariusz dokumentów 1664-1784
Pobierz
35 / 2592 / 0 / 1.2 / 1 Księga małżeństw 1918-1920
Pobierz
35 / 2129 / 0 / 2.4 / 1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872
Pobierz
35 / 71 / 0 / 1.1 / 1 Inwentarz Klucza Batorskiego 1694
Pobierz
35 / 1598 / 0 / 1.1 / 2 Księga urodzeń 1901-1911
Pobierz
35 / 1627 / 0 / 1 / 2 Księga zapowiedzi i małżeństw 1810-1811
Pobierz
35 / 2603 / 0 / 1.2 / 2 Skorowidz do aktów małżeństw za 1935 r. 2018
Pobierz
35 / 2029 / 0 / 1 / 2 Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów 1812
Pobierz
35 / 2079 / 0 / 2.4 / 2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859
Pobierz
35 / 2085 / 0 / 2.4 / 2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872
Pobierz
35 / 2107 / 0 / 2.4 / 2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869
Pobierz