Przejdź do danych tabeliPrzejdź do menuPrzejdź do wyszukiwaniaWykaz skrótów
NUMER ZESPOŁU NAZWA ZESPOŁU DATY SKRAJNE OPIS ZESPOŁU NA SZUKAJWARCHIWACH.GOV.PL
35 / 2564 / 0 Zbiór indeksów do ksiąg ziemskich, grodzkich i podkomorskich
z zasobu Archiwum Akt Dawnych w Lublinie
1790 - 1887 szukajwarchiwach.gov.pl
Displaying 1 - 20 of 121
Sygnatura Nazwa jednostki Daty skrajne Skany
35 / 2564 / 0 / 1.3.5 / 270 Index prothocolli plenipotentiarum actorum castrensium Grabovecensium annorum 1681 ad 1753 complicitur aplphabeta 2. Prothocolli consignationis actorum n[umer]o 156, 157 per generosos Franciscum Horodyński et Theodorum Turzański confectus [Indeks do ksiąg grodzkich grabowieckich z serii plenipotencje, sygn. 193, 194, 1681-1753] 1791-1792
Pobierz
35 / 2564 / 0 / 1.3.5 / 271 Index prothocolli plenipotentiarum actorum castrensium Grabovecensium annorum 1754 ad 1783. Prothocolli consignationis actorum n[umer]o 158, 159 per generosum Adalbertum Żędzian confectus [Indeks do ksiąg grodzkich grabowieckich z serii plenipotencje, sygn. 195, 196, 1754-1783] 1791-1792
Pobierz
35 / 2564 / 0 / 1.3.6 / 275 Index ex regestris 11 causarum officii castrensis Grabovecensis annorum 1703 ad 1747, inchoatus a litera A ad literam O inclusive. Regestris consignationis actorum n[ume]ro per generosos Cajetanum Froncowski et Josephum Kopystyński confectus [Indeks do księgi grodzkiej grabowieckiej z serii wpisy spraw, sygn. 200, 1703-1747] 1791-1792
Pobierz
35 / 2564 / 0 / 1.3.6 / 276 Index ex regestris 11 causarum officii castrensis Grabovecensis annorum 1703 ad 1747, continuatus a litera P ad literam Z inclusive. Regestris consignationis actorum n[ume]ro per generosos Cajetanum Froncowski et Josephum Kopystyński confectus [Indeks do księgi grodzkiej grabowieckiej z serii wpisy spraw, sygn. 200, 1703-1747] 1791-1792
Pobierz
35 / 2564 / 0 / 1.3.6 / 277 Index ex regestris 8 causarum officii castrensis Grabovecensis annorum 1719 ad 1752, inchoatus a litera A ad literam O inclusive. Regestris consignationis actorum n[ume]ro per generosum Jacobum Siewierski confectus [Indeks do księgi grodzkiej grabowieckiej z serii wpisy spraw, sygn. 201, 1719-1752] 1791-1792
Pobierz
35 / 2564 / 0 / 1.3.6 / 278 Index ex regestris 8 causarum officii castrensis Grabovecensis annorum 1719 ad 1752, continuatus a litera P ad literam Z inclusive. Regestris consignationis actorum n[ume]ro per generosum Jacobum Siewierski confectus [Indeks do księgi grodzkiej grabowieckiej z serii wpisy spraw, sygn. 201, 1719-1752] 1791-1792
Pobierz
35 / 2564 / 0 / 1.3.6 / 279 Index ex regestris 13 causarum officii castrensis Grabovecensis annorum 1747 ad 1780. Regestris consignationis actorum n[umer]o per generosum Lucam Matkowski confectus [Indeks do księgi grodzkiej grabowieckiej z serii wpisy spraw, sygn. 202, 1747-1780] 1791-1792
Pobierz
35 / 2564 / 0 / 1.3.6 / 280 Index ex regestris 9 causarum officii castrensis Grabovecensis annorum 1752 ad 1777. Regestris consignationis actorum n[umer]o per generosum Adalbertum Żędzian confectus [Indeks do księgi grodzkiej grabowieckiej z serii wpisy spraw, sygn. 203, 1752-1777] 1791-1792
Pobierz
35 / 2564 / 0 / 1.3.7 / 281 Index copiarum relationum actorum castrensium Grabovecensium annorum 1624 ad 1670. Obvoluta copiarum n[umer]o per generosum Joannem Jankowski confectus [Indeks do akt luźnych grodzkich grabowieckich z serii relacje, sygn. 253, 1624-1670] 1791-1792