Przejdź do danych tabeliPrzejdź do menuPrzejdź do wyszukiwaniaWykaz skrótów
Displaying 61 - 80 of 918
Sygnatura Nazwa jednostki Daty skrajne Skany
35 / 2564 / 0 / 1.1.1 / 6 Index inductae inscriptionum relationum etc. actorum terrestrium Grabovecensium annorum 1575 ad 1582. Inductae consignationis actorum n[umer]o per generosum Fridericum Carolum Hegel confectus [Indeks do księgi ziemskiej grabowieckiej z serii zapisy i relacje, sygn. 6, 1575-1582] 1791-1792
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 6 Korespondencja władzy duchownej i dowody dotyczące własności kościelnej 1850-1913
Pobierz
35 / 2592 / 0 / 1.3 / 6 Księga zgonów 2 pułku strzelców konnych 1920-1939
Pobierz
35 / 1653 / 0 / 2.3 / 7 Księga zgonów 1901-1921
Pobierz
35 / 1627 / 0 / 1 / 7 Księga urodzeń 1813
Pobierz
35 / 2032 / 0 / 2.4 / 7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868
Pobierz
35 / 2079 / 0 / 2.4 / 7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1864
Pobierz
35 / 2107 / 0 / 2.4 / 7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874
Pobierz
35 / 2108 / 0 / 1 / 7 Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów 1817
Pobierz
35 / 1614 / 0 / 1.11 / 7 Księga urodzeń 1889
Pobierz
35 / 2564 / 0 / 1.1.1 / 7 Index inductae inscriptionum et relationum actorum terrestrium Grabovecensium annorum 1582 ad 1586. Inductae consignationis actorum n[umer]o per generosum Martinum Dobrowolski confectus [Indeks do księgi ziemskiej grabowieckiej z serii zapisy i relacje, sygn. 7, 1582-1586] 1791-1792
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 7 Reductio obligationum perpetuarum... ex indulto s. Sedis apostolicae facta 1818
Pobierz
35 / 2592 / 0 / 1.3 / 7 Księga zgonów 2 pułku artylerii ciężkiej 1920-1939
Pobierz
35 / 1627 / 0 / 1 / 8 Księga zapowiedzi i małżeństw 1813
Pobierz
35 / 1990 / 0 / 2.4 / 8 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873
Pobierz
35 / 2079 / 0 / 2.4 / 8 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865
Pobierz
35 / 2108 / 0 / 1 / 8 Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów 1818
Pobierz
35 / 2490 / 0 / 2.1 / 8 Księga urodzeń 1907-1911
Pobierz
35 / 2564 / 0 / 1.1.1 / 8 Indeks ex inducta relationum actorum terrestrium Grabovecensium annorum 1587 ad 1766. Inductae consignationis actorum n[umer]o per generosum Joannem Hermson confectus [Indeks do księgi ziemskiej grabowieckiej z serii zapisy i relacje, sygn. 8, 1587-1766] 1791-1792
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 8 Liber encyclinarum conventus crasnobrodensis ordinis praedicatorum 1771-1791
Pobierz