Przejdź do danych tabeliPrzejdź do menuPrzejdź do wyszukiwaniaWykaz skrótów
Displaying 181 - 200 of 918
Sygnatura Nazwa jednostki Daty skrajne Skany
35 / 2154 / 0 / 2.4 / 19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1826
Pobierz
35 / 2108 / 0 / 2.4 / 19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1829
Pobierz
35 / 1610 / 0 / 1.1 / 19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843
Pobierz
35 / 1850 / 0 / 2.3 / 19 Księga zgonów 1924-1932
Pobierz
35 / 2564 / 0 / 1.1.1 / 19 Index inductae inscriptionum actorum terrestrium Grabovecensium annorum 1630 ad 1647. Inductae consignationis actorum n[umer]o per generosos Joannem Piotrowski et Ignatium Kosiński confectus [Indeks do księgi ziemskiej grabowieckiej z serii zapisy i relacje, sygn. 18, 1630-1647] 1791-1792
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 19 Protokoł uwiedienja w dołżnosti i uprawlenije prichodom... księdza Josifa Boguszewskawo 1907
Pobierz
35 / 2592 / 0 / 1.3 / 19 Księga zgonów oddziałów lotników 1918-1939
Pobierz
35 / 2154 / 0 / 2.4 / 20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1827
Pobierz
35 / 1627 / 0 / 1 / 20 Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów 1819
Pobierz
35 / 2108 / 0 / 2.4 / 20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1832
Pobierz
35 / 1850 / 0 / 2.1 / 20 Księga urodzeń 1913-1917
Pobierz
35 / 2564 / 0 / 1.1.1 / 20 Index ex protocollo relationum decretorum actorum terrestrium Grabovecensium annorum 1762 ad 1763. Protocolli consignationis actorum n[umer]o per generosum Valentinum Mierzeiewski confectus [Indeks do księgi ziemskiej grabowieckiej z serii zapisy i relacje, sygn. 19, 1762-1763] 1791-1792
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 20 Spisok siddenij w Krasnobrodskom rimsko - katoliczeskom prichodie 1902
Pobierz
35 / 2592 / 0 / 1.3 / 20 Księga zgonów 23 pułku piechoty 1919-1939 Pobierz
35 / 2154 / 0 / 2.4 / 21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1828
Pobierz
35 / 2108 / 0 / 2.4 / 21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835
Pobierz
35 / 2564 / 0 / 1.1.1 / 21 Index protocolli inscriptionum et relationum actorum terrestrium Grabovecensium annorum 1762 ad 1773. Protocolli consignationis actorum n[umer]o per generosum Josephum de Goray Czuryło confectus [Indeks do księgi ziemskiej grabowieckiej z serii zapisy i relacje, sygn. 19, 1762-1773] 1791-1792, 7-21 VIII 1792
Pobierz
35 / 106 / 15 / 0 / 21 Spisok licamprawosławnowo ispowiedanija -- wchodiaszczich w sostaw krasnobrodzkawo r. k. Prichoda 1887
Pobierz
35 / 2592 / 0 / 1.3 / 21 Księga zgonów 24 pułku piechoty 1918-1939
Pobierz
35 / 2154 / 0 / 2.4 / 22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1829
Pobierz