Przejdź do danych tabeliPrzejdź do menuPrzejdź do wyszukiwaniaWykaz skrótów
Displaying 1 - 20 of 790
Sygnatura Nazwa jednostki Daty skrajne Skany
35 / 1627 / 0 / 1 / 1 Księga urodzeń 1810-1811
Pobierz
35 / 2603 / 0 / 1.2 / 1 Księga małżeństw 1921-1935
Pobierz
35 / 2029 / 0 / / 1 Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów 1810-1811
Pobierz
35 / 2074 / 0 / 2.2 / 1 Księga małżeństw 1826-1848
Pobierz
35 / 2079 / 0 / 2.4 / 1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858
Pobierz
35 / 2085 / 0 / 2.4 / 1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871
Pobierz
35 / 2107 / 0 / 2.4 / 1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868
Pobierz
35 / 1726 / 0 / 2 / 1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871
Pobierz
35 / 1598 / 0 / 1.1 / 2 Księga urodzeń 1901-1911
Pobierz
35 / 1627 / 0 / 1 / 2 Księga zapowiedzi i małżeństw 1810-1811
Pobierz
35 / 2603 / 0 / 1.2 / 2 Skorowidz do aktów małżeństw za 1935 r. 2018
Pobierz
35 / 2029 / 0 / 1 / 2 Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów 1812
Pobierz
35 / 2079 / 0 / 2.4 / 2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859
Pobierz
35 / 2085 / 0 / 2.4 / 2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872
Pobierz
35 / 2107 / 0 / 2.4 / 2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869
Pobierz
35 / 1726 / 0 / 2 / 2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872
Pobierz
35 / 1627 / 0 / 1 / 3 Księga zgonów 1810-1811
Pobierz
35 / 2603 / 0 / 1.3 / 3 Księga zgonów 1921-1937
Pobierz
35 / 2029 / 0 / 1 / 3 Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów 1813
Pobierz
35 / 2079 / 0 / 2.4 / 3 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860
Pobierz